1.7 Töiden lähettäminen


Kuurojen Liitto ry / kulttuuripäivät
PL 57
00401 Helsinki

Kun lähetät työsi, muista varmistaa postissa, että paketti lähetetään särkyttömästi. Jollei varoitusmerkkiä ole, se on lähettäjän vastuulla.
Jos taidetyö rikkoutuu kuljetuksen/näyttelyn aikana, on vastuu Kuurojen Liiton kulttuurituotannon. Mahdollisista korvauksista sovitaan erikseen.