1.6 Arvostelutuomaristo

Jokaisella kilpailulajilla on kaksi arvostelutuomaria. Lisäksi mukana on aina yksi ylituomari.

Arvostelutuomarien tehtävänä on arvostella työt. Jokaisella kilpailulajilla on omat arvosteluperusteensa. Myös kilpailulajien sääntöjen noudattaminen huomioidaan arvostelussa. Jokaisen kilpailulajin kohdalla arvostelutuomarien antamat pisteet lasketaan yhteen ja työt asetetaan pistemäärän mukaan paremmuusjärjestykseen. Jos kaksi työtä saa saman pistemäärän, arvostelutuomarit neuvottelevat asiasta ja ratkaisevat tuloksen. Mikäli arvostelutuomarit eivät pääse yhteisymmärrykseen, ylituomari ratkaisee sijoittumisjärjestyksen.

Ylituomarin tehtävänä on valvoa, että kaikki sujuu sääntöjen mukaisesti. Ongelmatilanteissa ylituomari tekee lopullisen ratkaisun.